Künye

İmtiyaz Sahibi

Digikon Dijital Rek. Tek. Prod. Hiz.Ltd. Şti

Adına

Ahmet SOYCAN

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet Ali SOYCAN

 

Reklam Müdürü 
Seda SÜMÜRKEN

 

Editör

Ahmet Efe ACARERLİ

 

Yazılım ve Altyapı 
Temel Bilişim

 

Adres / Yönetim Yeri 
Nişantaş Mah.Vatan Cad. Ergün İşhanı 8/103 Selçuklu/KONYA

 

Telefon 
0 332 234 13 00

 

info@konyagazetesi.com.tr